Informacioni sistemi


Semestar: 8
ECTS:
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa iz Informacionih sistema, student koji položi predmet će biti osposobljen da: 1. Definiše osnovne pojmove i faze razvoja informacionih sistema 2. Implementira strukturnu sistemsku analizu i kreira dijagrame tokova podataka za zadati informacioni sistem 3. Kreira rečnik podataka za zadati informacioni sistem 4. Tumači osnovne koncepte UML-a (unificirani jezik modelovanja) 5. Preslikava modelovane koncepte informacionog sistema na realne komponente realizacije 6. Osmisli i realizuje praktični informacioni sistem (Desktop ili web verzija uključujući projektovanje baze podataka) u okviru timskog rada 7. Demonstrira funkcionalnost i prednosti realizovanog informacionog sistema putem javne prezentacije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Orović Irena3x1
18B+1S+1P


Draganić Anđela
1x1
18B+1S+1P