Ekspertni sistemi


Semestar: 8
ECTS:
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni pojam, karakteristike i podjelu Vještačke inteligencije, te pojam i arhitekturu Ekspertnih sistema. 2. Objasni i ilustruje pojmove predstavljanja znanja i baze znanja i modula za zaključivanje. 3. Definiše probleme pretraživanja, razumije podjelu na slijepe i informisane algoritme pretraživanja i primijeni iste u rješavanju postavljenih problema. 4. Realizuje jednostavne algoritme lokalnog pretraživanja i iterativnog poboljšavanja rješenja. 5. Definiše i realizuje sve korake u razvoju ekspertnog sistema. 6. Kreira ekspertni sistem korišćenjem programskog jezika CLIPS/JESS.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Popović-Bugarin Vesna3x1
18B+1P


Brajović Miloš
1x1
18B+1P