Prostiranje i zračenje EMT


Semestar: 7
ECTS:
Status: O
Fond: 3+1+0.5
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Navede i objasni parametre emisionih i prijemnih antena. 2. Klasifikuje i objasni princip rada antenskih nizova. 3. Definiše i objasni princip rada adaptivnih antenskih nizova. 4. Navede i objasni tipove trajektorija radiotalsa. 5. Definiše i objasni pojam difrakcije, apsorpcije i refrakcije radiotalasa. 6. Opiše sastav jonosfere i navede njene parametre. 7. Objasni pojam maksimalno upotrebljive učestanosti. 8. Demonstrira stečena znanja putem javne prezentacije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jovanović Ana3x1
1B


Lazović Luka
1x1
1B
0.5x1
1B
Radunović Momčilo

0.5x1
1B