Mikrotalasna tehnika


Semestar: 7
ECTS:
Status: O
Fond: 3+1+0.5
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Položen ispit iz ovog predmeta podrazumijeva da student može da: 1. Objasni principe rada najvažnijih mikrotalasnih pasivnih sklopova. 2. Objasni principe rada miikrotalasnih oscilatora i pojačavača. 3. Projektuje elementarna kola za prilagođenje. 4. Demonstrira stečena znanja putem javne prezentacije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lutovac Budimir1.5x1
1B


Rubežić Vesna1.5x1
1B


Lazović Luka
1x1
1B
0.5x1
1B
Radunović Momčilo

0.5x1
1B