Digitalni filtri


Semestar: 7
ECTS:
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Nabroji i objasni temeljne koncepte kao što su: linearnost, vremenska nepromjenljivost, impulsni 2. odziv, z-transformacija. 3. Obrazloži veličine, koncepte i korake u projektovanju digitalnih filtara. 4. Projektuje FIR i IIR digitalne filtre. 5. Uporedi i ocijeni svojstva dizajniranjih FIR i IIR filtara. 6. Koristi realizacione structure i prikaže projektovane FIR i IIR filtre. 7. Koristi napredne metode za projektovanje digitalnih filtara. 8. Razumije sisteme sa više brzina (promjenljivom učestanošću odabiranja).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lutovac Budimir3x1
1B
1x1
1B