Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Muzika I, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • Vladaju osnovnim znanjima iz oblasti muzičke teorije i istorije muzike • Poznaju i interpretiraju značajne pojave i ostvarenja iz oblasti muzičke umjetnosti • Analiziraju i razumiju muzičke stilove u muzičkom stvaralaštvu i izvođaštvu • Koriste osnovnu muzičku terminologiju

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija