Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta FILMSKI I TV SCENARIO 4 studenti će biti osposobljeni da: • osmisle i samostalno napišu scenario za jednostatni biografski TV film • osmisle i samostalno napišu scenario za muzički spot i TV reklamu • analiziraju teorijske i dramaturške karakteristike filmskih žanrova, na konkretnim primjerima • samostalno pišu teorijske analize autorskih poetika

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija