Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta PSIHOANALIZA I KNJIŽEVNOST I, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • razumiju načela psihoanalitičkog pristupa književnom umjetničkom tekstu • ovladaju osnovnim teorijama psihoanalitičkog pristupa • poimaju bazične razlike u razumijevanju psihoanalitičke hermeneutike teksta • uspostave razlikovanje simboličkih značenja teksta i mitske/oniričke naracije • razumiju razliku psihoanalitičkog pristupa autoru/tekstu • primjenjuju načela psihoanalitičkog pristupa na analizu teksta

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija