Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Razlikuje jezik filma i televizije. Ukaže na značaj umjetnosti videa i digitalne tehnologije. Koristi stručnu terminologiju. Definiše pojam, funkciju i elemente komunikacionog procesa. Objasni osnovne kategorije, pojmove i principe funkcionisanja savremenih, prevashodno audiovizuelnih oblika komunikacije. Prepozna stvarne estetske vrijednosti i zauzme kritički stav u odnosu na kič i neukus u audiovizuelnim i mas-medijima. Dalje razvija individualne kreativne, stručno-teorijske i istraživačke sposobnosti. Identifikuje kontingentne specifičnosti novih tehnologija na filmu i televiziji.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija