Lab View- Tehnološki procesi


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+0+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radulović Milovan3x1S
50S+13P

1x1S
50S+13P