Teorija informacija i kodova


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jovanović Ana3x1S
50S+9P


Lazović Luka
1x1S
50S