Matematika u računarstvu (napredni kurs)


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Daković Miloš3x1S
50S+5P


Brajović Miloš
1x1S
50S