Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će: - Formulisati i povezivati osnovne elemente retorike i besjedništva, - Moći da pripremi i realizuje homiliju-duhovnu besjedu, - Koristiti i objediniti znanja o govornim konstantama i figurama u cilju kreativne i maštovite realizacije glumačkih zadataka, - Moći da pripremi i realizuje vojničku, sudsku i prigodnu besjedu, - Analizirati rad kolega sa klase i sopstveni kreativni proces, - Biti osposobljen da učestvuje u grupnim vježbama na nivou klase

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KATARINA KREK2x1
7B
DUBRAVKA DRAKIĆ2x1
7B