PRODUKCIJA U DIGITALNIM I NOVIM MEDIJIMA I


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Produkcija u digitalnim i novim medijima I, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • Razumiju procese produkcije i strategije prezentacije u globalnim interaktivnim, digitalnim medijima • Razumiju produkciju složenih Web (Internet) sadržaja i menadžment imidža u interaktivnim medijima • Produciraju sopstvene interaktivne platform/ kanale/sadržaje i pretvore ih u poslovne aktivnosti putem multimedije • Razumiju Nova pravila marketinga i odnosa sa javnošću • Produciraju sopstveni multimedijalni projekat • Razumiju integraciju savremenih programskih i organizacionih tendencija interaktivnih/digitalnih medija i tradicionalnih medija; • Evaluiraju programsko-produkcione segmente funkcionisanja interaktivnih/digitalnih medija

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA FILIPOVIĆ2x1
1B+1P
VUK VUKOVIĆ2x1
1B+1P