PRODUKCIJA U DIGITALNIM I NOVIM MEDIJIMA II


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Produkcija u digitalnim i novim medijima II, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • Definišu tržišta interaktivnih digitalnih medija, te razumiju kulturu konvergencije i mrežne remiks kulture • Razumiju procedure u produkciji 'anytime - anywhere ' medija i produkciji “on-line” zajednica • Projektuju i javno prezentuju konkretne digitalne multimedijalne poslovne modele i produkcijske koncepte “user generated content”.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA FILIPOVIĆ2x1
1B+1P
VUK VUKOVIĆ2x1
1B+1P