OSNOVI FILMSKE REŽIJE I


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAŠKO ĐUROVIĆ2x1
3B