PRODUKCIJA U DIGITALNIM I NOVIM MEDIJIMA I


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA FILIPOVIĆ2x1
1B
VUK VUKOVIĆ2x1
1B