PRODUKCIJA U DIGITALNIM I NOVIM MEDIJIMA II


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA FILIPOVIĆ2x1
2B
VUK VUKOVIĆ2x1
2B