Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • prepoznaje razliku između svakodnevnog i scenskog govora, • primjenjuje osnovna pravila respiracije i artikulacije u vlastitom govoru, • identifikuje odstupanja od standardnog govora u projektima kojie analizira, • povezuje podjelu u govoru (blok, parče, zadatak, odlomak) kao osnov za organizaciju i realizaciju govorne radnje, • imenuje i prepoznaje govorne figure (poredjenje, kontrast i gradacija) i konstante ( boja, intezitet, melodija, tempo i glasnost), • realizuje osnovne vidove saopštavanja (blok, informacija, poruka, zadatak

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija