Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • prepoznaje razliku između svakodnevnog i scenskog govora, • primjenjuje osnovna pravila respiracije i artikulacije u vlastitom govoru, • identifikuje odstupanja od standardnog govora u projektima kojie analizira, • povezuje podjelu u govoru (blok, parče, zadatak, odlomak) kao osnov za organizaciju i realizaciju govorne radnje, • imenuje i prepoznaje govorne figure (poredjenje, kontrast i gradacija) i konstante ( boja, intezitet, melodija, tempo i glasnost), • realizuje osnovne vidove saopštavanja (blok, informacija, poruka, zadatak

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUBRAVKA DRAKIĆ2x1
3B+1S