Semestar: 5
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR RADUNOVIĆ2x1
3B
4x1
3B