CRNOGORSKA DRAMA I POZORIŠTE II


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA BOJOVIĆ2x1
3B+1P