MENADŽMENT U KULTURI I


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
EDIN JAŠAROVIĆ2x1
1B+1S