POZORIŠNA PRODUKCIJA - ZAVRŠNI RAD


Semestar: 6
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA RADOVANOVIĆ4x1
1B
JANKO LJUMOVIĆ2x1
1B