POZORIŠNA PRODUKCIJA II


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA RADOVANOVIĆ2x1
3B
JANKO LJUMOVIĆ2x1
3B