Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Filmska režija I, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: ● razumiju elemente rada i osnovne karakteristike zanimanja filmskog reditelja ● koriste osnovnu stručnu terminologiju filmske režije ● razumiju osnovne karakteristike i elemntarne specifičnosti saradnje FTV reditelja i: dramaturga, glumca i producenta ● imaju informisanost o elementarnim znanjima iz osnovnih rediteljskih i tehničkih procesa igranog filma: rad reditelja u polju dramaturgije (osnovni nivo znanja), rad sa glumcem (osnovni nivo), snimanje (osnovni nivo), montaža (osnovni nivo), zvuk (osnovni nivo) ● imaju informisanost o elementarnim znanjima iz osnovnih rediteljskih i tehničkih procesa, sa aspekta 4 postulata umjetničkog djela kinematografije: Autentično, Novo, Zanimljivo i Trajno; ● raspoznaju specifičnosti mogućih tipova tehnike i tehnologije za realizaciju igranog filma (rezolucije i omjeri slike, tipovi kamere, tipovi montaže)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija