Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Osnovi filmske produkcije, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: ● razumiju osnovne pojmove i osobenosti filma kao medija; ● razumiju osnovne karakteristike, elemente i terminološki okvir filmske produkcije i kinematografije; ● definišu osnovne djelatnosti kinematografije; ● ustanove opšte specifičnosti proizvodnje filma u odnosu na ostale umjetnosti i audiovizuelne medije; ● ustanove osnovne faze u procesu filmske proizvodnje; ● objasne ulogu i značaj producenta u polju filmske produkcije i filmske umjetnosti

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SEHAD ČEKIĆ