POZORIŠNA REŽIJA - ZAVRŠNI RAD


Semestar: 6
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, studenti će moći da: - razumiju tematski i idejni plan dramskog teksta, - karakteristike i elemente žanrovskih i stilskih vrsta, - ovladaju osnovnim tehničkim elementima scene, - da scenski uobliče izabrani dramski materijal

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADMILA VOJVODIĆ2x1
1P
4x1
1P