POZORIŠNA PRODUKCIJA - ZAVRŠNI RAD


Semestar: 6
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Pozorišna produkcija – završni rad, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • definišu osnove savremenih modela pozorišne produkcije; • analiziraju pozorišne sisteme i pozorišne politike; • sagledaju platforme za razvoj pozorišne umjetnosti; • kreativno i izršno organizuju produkciju pozorišne predstave; • obrazlože specifičnosti menadžmenta pozorišnog projekta; • izrade strategiju plasmana i prezentacije pozorišnog projekta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA RADOVANOVIĆ4x1
2P
JANKO LJUMOVIĆ2x1
2P