Semestar: 5
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: razumiju i savladaju tehnološki lanac nastanka pozorišne predstave;savladaju finansijske ključne finansijske i kadrovske aspekte; prepoznaju kontrolne mehanizme i sistem evaluacije; planiraju aktivnosti i pripreme eleaborat za izradu pozorišnog projekta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA RADOVANOVIĆ
JANKO LJUMOVIĆ