Inženjerska grafika


Semestar: 1
ECTS: 6.75
Status: VP
Fond: 3+0+3
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Radi tehničku dokumentaciju – klasično i primjenom kompjutera 2.Objasne primjenu softvera i hardvera CAD sistema u različitim fazama konstruisanja mašinskih elemenata i sklopova. 3.Upotrijebe softver CAD sistema u fazi izrade tehničke dokumentacije (radionički, sklopni, montažni, šematski crteži...) mašinskih elemenata i sklopova.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jovanović Janko3

3