Informatika


Semestar: 1
ECTS: 6.75
Status: VP
Fond: 3+0+3
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razlikuje osnovne pojmove iz područja informatike. 2. Primijenjuje osnovne principe iz logike rada računala. 3. Razlikuje elemente hardvera i objašnjava Fon Nojmanovu koncepciju računara. 4. definiše funkcije operativnog sistema 5. primjenjuje faze programiranja 6. Nabroji vrste računarskih mreža i opiše njihove karakteristike. 7. Iskazuje pinsipe organizacije podataka i prednosti i nedostatkle modela baza podataka 8. Pozanaje Koodova pravila i primjenjue opratore relacionog modela baza podataka. 9. Uočava razliku izmedju tehničke i sistemske zaštite podataka. 10. Primjenjuje MS Excell i MS Acces.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Krivokapić Zdravko3
1P


Vujović Aleksandar

3
1P