Predmet društvenih i humanističkih nauka I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: VP
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Objašnjava osnovne kategorije nauke i naučnih saznanja 2. Proučava sadržaj sociologije i posebnih socioloških disciplina 3. Razmatra osnovne sociološke pojmove i društvo 4. Razmatra fenomene kulture, obrazovanja, medija 5. Analizira savremene procese globalizaciju i tranziciju 6. Razmatra nove alternativne pokrete i interkulturalizam

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bakrač Vladimir2
1P