Osnovi konstruisanja


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će biti u mogućnosti da: 1. Procijeni sve bitne elemente prilikom formiranja projektnih zadataka pri rješavanju konkretnih konstrukcionih problema. 2. Prepozna osnovne zahtjeve koji se postavljaju pred konstrukciji i hijerarhijski ih rasporedi 3. Izvrši analizu faktora koji bitno utiču na izgled konstrukcije 4. Primijeni postupke Metodičnog konstruisanja u razvoju logičkog modela konstrukcije 5. Primijeni postupke Metodičnog konstruisanja u razvoju fizičkog modela konstrukcije 6. Primijeni postupke Metodičnog konstruisanja u razvoju predmetnog modela konstrukcije 7. Primijeni postupke Metodičnog konstruisanja kod izbora optimalnih varijanti rješenja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Tomović Radoslav3
2