Pouzdanost


Semestar: 6
ECTS: 3.75
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. odredi pokazatelje pouzdanosti (učestalost pojave otkaza, kumulativnu učestalost pojave otkaza, pouzdanost i intezitet otkaza), kao i da odredi statističke pokazatelje pouzdanosti (srednja vrijednost, mediana, mod, variansa i standardna devijacija) 2. odredi zakon raspodjele otkaza (normalna, log-normalna, eksponencijalna ili Vejbulova raspodjela), na osnovu eksperimentalno mjerno-tehničkog ispitivanja ili statističkog planiranja ispitivanja, grafičkom ili analitičkom metodom 3. odredi pouzdanost sistema sa rednom vezom elemenata, sa paralelnom vezom elemenata i sa specifičnim vezama elemenata (kvaziredna i kvaziparalelna veza) 4. izračuna pouzdanost mašinskog elementa, na osnovu poznavanja raspodjela radnih i kritičnih napona, pomoću opšte jednačine za analitičko određivanje pouzdanosti 5. izvrši proračun mašinskih elemenata na bazi pouzdanosti, na osnovu razmatranja pouzdanosti u procesu konstruisanja, tretirajući svaki parametar kao slučajnu promjenljivu veličinu koja pripada normalnoj raspodjeli

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bulatović Radoš2
1