Mehanika loma


Semestar: 6
ECTS: 3.75
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa studenti će moći da: • Prepoznaju razne pojavne oblike havarija i lomova elemenata i konstrukcija u eksploataciji; • Razumiju modele iniciranja i rasta prslina i konačnog loma u krtim i kvazikrtim metalnim materijalima; • Definišu polje napona ispred fronta prsline za razne oblike i opterećenja; • Procjenjuju preostalu nosivost mašinskih elemenata oslabljenih prslinama; • Definišu kritične veličine prslina koje se mogu tolerisati; • Procjenjuju radni vijek sa stanovišta brzine rasta prsline pri zamoru sa uprošćenim promjenama.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bajić Darko2x1
1S+1P
1x1
1S+1P