Obrada deformisanjem


Semestar: 6
ECTS: 4.5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Poznaje teorijske osnove deformisanja, nominalne i stvarne napone, krive ojačavanja, brzina deformacija i brzina deformisanja. 2. Poznaje zavisnost specifičnog deformacionog otpora od uticajnih faktora. 3. Zna da izračuna deformacionu silu i deformacioni rad. 4. Poznaje teorija napona, teorija deformacija i hipoteze o plastičnom tečenju i njihovo poređenje. 5. Poznaje procese valjanja, teoriju valjanja, kontaktno trenje, parametre zone deformacije valjanja, srednji pritisak na valjke, uticaje na proces valjanja, širenje komada pri valjanju, momenti kod valjanja. 6. Poznaje procese zapreminskog deformisanja, kovanje i slobodno sabijanje. 7. Poznaje kovačke procese kao što su ubadanje i stiskivanje. 8. Poznaje zapreminsko deformisanje u otvorenim kalupima. 9. Poznaje procese razdvajanja metala, procese savijanja i procesi dubokog izvlačenja. 10. Poznaje konstrukciju, principe rada i korišćenja mašina za obradu deformisanjem.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Janjić Mileta2x1
2B+2S
2x1
2B+2S