Teorija kretanja vozila


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Definiše osnovnu koncepciju vozila, objasni osnovne sisteme i opremu vozila, 2. Objasni mehanizme kretanja vozila, proračuna pojedine otpore kretanju, 3. Izradi vučno-brzinski bilans vozila i bilans snage, 4. Odredi kočione karakteristike vozila i parametre kočenja, 5. Analizira stabilnost kretanja vozila.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Pajković Vladimir3x1
1B+1S


Simović Sreten
2x1
1B+1S