Engelski jezik VI


Semestar: 6
ECTS: 1.5
Status: VP
Fond: 1+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: analizira stručni ili naučni tekst na engleskom jeziku, primijeni stečena znanja u svom svakodnevnom radu, pri studiju, učenju iz strane literature, često pisane na engleskom jeziku, primijeniti stečena znanja u pisanju sažetaka na engleskom jeziku, samostalno osmisli seminarski rad o odabranoj temi, primijeniti i „odbrani“ stečeno znanje na engleskom jeziku u komunikaciji sa stranim predavačima i studentima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ivanović Igor1