Nauka o drvetu


Semestar: 5
ECTS: 6.75
Status: O
Fond: 3+3+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta "Nauka o drvetu" studenti će moći: - Razlikovati djelove stabla, elemente makroskopske građe drveta I mikroskopske građe lišćara i četinara - Opisati submikroskopsku građu drveta - Indentifikovati greške drveta - Poznavati osnovna estetska, fizička, hemijska i mehanička svojstva drveta - Koristiti znanja o tehnološkim karakteristikama pojedinih vrsta drveta i njihovu upotrebljivost

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Čurović Milić1.5
3

Latinović Jelena1.5