Zaštita drveta


Semestar: 5
ECTS: 4.5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit moći će da: 1. Razumije razliku između zaštite bilja, zaštite šuma i zaštite drveta; 2. Objasni promjene svojstava drveta; 3. Determiniše ksilofagne štetočine; 4. Prepozna najvažnije gljive razlagače drvne mase; 5. Upotrebljava znanje u cilju preventivne i kurativne zaštite posječenog, lagerovanog i ugrađenog drveta; 6. Koristi hemijske mjere zaštite i metode impregnacije drveta.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Pajović Igor1
2

Latinović Nedeljko1