Hidrotermička obrada drveta


Semestar: 5
ECTS: 4.5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: OČEKIVANI REZULTATI: Očekuje se da student: 1. Razumije i interpretira pojam vlage u drvetu; 2. Interpretira i razumije osnovne pojmove iz fizike vlažnog vazduha; 3. Razumije principe funkcionisanja uređaja za mjerenje vlage u drvetu; 4. Razumije fizičke principe kretanja vlage u strukturi drveta, pojam higroskopnosti; 5. Opiše metodologiju i način prirodnog i vještačkog sušenja drveta; 6. Nabroji i opiše osnovne djelove opreme sušare za vještačko sušenje drveta; 7. Proračunava režime sušenja drveta; 8. Proračunava vrijeme trajanja za različite režime sušenja drveta; 9. Proračuna potrošnju energije za potrebe sušare; 10. Razumije principe toplotne obrade drveta;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vušanović Igor2


Šekularac Milan
2