Mašine za obradu drveta


Semestar: 5
ECTS: 4.5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Pozvaje podjelu mašina za obradu drveta, osnovi konstruisanja mašinskih sistema, karakteristike mašinskih sistema, temeljenje i montaža mašina. 2. Poznaje elementi mašina za obradu drveta, mehanizme i prenosnike mašina za obradu drveta. 3. Poznaje mašine za obradu drveta glodanjem i rendisanjem. 4. Poznaje mašine za obradu drveta struganjem. 5. Poznaje mašine za obradu drveta Bušenjem. 6. Poznaje mašine za obradu drveta Brušenjem. 7. Poznaje mašine za sječenje (odsijecanje) drveta, mašine za prosijecanje, isijecanje i probijanje drveta. 8. Poznaje mašine za obradu drveta deformacijom.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Janjić Mileta2
2