Finalna obrada drveta


Semestar: 6
ECTS: 6.75
Status: O
Fond: 3+3+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše obradne sisteme u finalnoj mehaničkoj preradi drveta. 2. Opiše i objasni tehničke karakteristike obradnih sistema. 3. Definiše pokazatelje kvaliteta obradnih sistema. 4. Opiše i implementira postupke teorije rezanja u obradi drveta. 5. Opiše i implementira postupke teorije plastičnog deformisanje u obradi drveta. 6. Definiše tehnološke procese u finalnoj obradi drveta. 7. Opiše materijale koji se koriste u finalnoj obradi drveta (drvo, folije i laminati, sintetički sunđerasti mekani i tvrdi materijali, ljepkovi, okovi, itd.). 8. Samostalno vodi tehnološke procese mehaničke obrade u proizvodnji namještaja i građevinske stolarije kako na konvekcionalnoj tako i na NU tehnološkoj opremi 9. Donosi odluke o kupovini nove i remontu instalisane opreme za obradu drveta rezanjem i plastičnim deformisanjem u finalnoj mehaničkoj obradi. 10. Navedene aktivnosti obavljaja kako u industrijskim pogonima tako i u malim zanatskim radionicama.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Šibalić Nikola3
3