Primijenjena mehanika fluida


Semestar: 6
ECTS: 4.5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Izvrši proračun strujanja fluida kroz cjevovode 2. Proračuna vrijeme isticanja tečnosti iz rezervoara 3. Odredi veličinu trenja u uskom sloju podmazivanja kliznih ležajeva 4. Odredi karakteristike graničnog sloja nestišljivog fluida 5. Proračuna strujanje gasova u cjevovodima i mlaznicima 6. Odredi veličine strujanja, brzinu i protok tečnosti u otvorenim kanalima, kao I veličine hidrauličnog skoka

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Karadžić Uroš2x1
5B+4S+8P


Vilotijević Vidosava
2x1
5B+4S+8P