Pumpe, ventilatori i turbokompresori


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Odredi osnovne radne parametre pumpi, ventilatora i turbokompresora 2. Definiše dozvoljenu usisnu visinu pumpi 3. Izvrši proračun sprezanja jedne turbomašine u postrojenju sa razgranatim i nerazgranatim dionicama 4. Izvrši proračun redne veze pumpe i ventilatora istih i različitih karakteristika 5. Izvrši proračun paralelne veze pumpe i ventilatora istih i različitih karakteristika 6. Uradi regulaciju rada pumpi, ventilator i turbokompresora 7. Uradi dimenzionisanje pojedinih komponenti pumpi, ventilatora i turbokompresora

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Karadžić Uroš3x1
7B+10S+4P


Vilotijević Vidosava
2x1
7B+10S+4P