Inzenjerska mjerenja


Semestar: 5
ECTS: 4.5
Status: VP
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Objasni osnovne pojmove metrologije i mjesto tehničke (industrijske) metrologije u metrološkom sistemu, 2. Razlikuje neposredna, posredna i parametarska mjerenja, i vrši obradu rezultata mjerenja, 3. Definiše greške mjerenja i procjenjuje mjernu nesigurnost, 4. Vrši mjerenja osnovnih mehaničkih veličina (sile, momenta, napona, deformacija, pritiska, pomjeranja, brzine, ubrzanja) i temperature, 5. Planira i organizuje mjerenje, uspostavlja jednostavne mjerne linije za mjerenje mehaničkih veličina i temperature.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Pajković Vladimir2x1
9B+13S+10P
2x1
9B+13S+10P