Regulacija saobraćajnih tokova


Semestar: 6
ECTS: 4.5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Izdvoji osnovne karakteristike saobraćajnog toka, objasni QVG relacije, zasićeni tok i kapacitet saobraćajnice, 2. Razlikuje načine regulisanja i kontrole brzine u saobraćaju, definiše pješačke i biciklistističke tokove, 3. Analizira elemente horizontalne, vertikalne i svjetlosne signalizacije, sa inženjerskog aspekta, 4. Izradi fazni signalni plan za regulisanje saobraćaja na semaforisanim raskrsnicama, 5. Definiše koordinisani rad svjetlosne signalizacije na potezu, predvidi mogućnost adaptibilnog upravljanja svjetlosnom signalizacijom, 6. Postavi elemente sistemskog ITS pristupa regulisanju saobraćajnih tokova.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Pajković Vladimir2x1
4B+4S+4P


Grdinić Mirjana
2x1
4B+4S+4P