Planiranje saobraćaja


Semestar: 5
ECTS: 4.5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Analizira transportne zahtjeve 2. Analizira transportne potrebe 3. Koncipira anketni listić za potrebe ankete učesnika u saobraćaju 4. Realizuje anketu učesnika u saobraćaju 5. Obradi rezultate ankete 6. Predloži rješenja za pojedine saobraćajne probleme 7. Učestvuje u izradi studije koja ima za cilj da riješi određeni problem u funkcionisanju saobraćajnog sistema

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vujadinović Radoje2x1
4B+13S+2P


Grdinić Mirjana
2x1
4B+13S+2P