Saobracajno projektovanje


Semestar: 6
ECTS: 4.5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban da poznaje osnovne pojmove o saobraćajnim sredstvima i saobraćaju, poznaje podjelu puteva, zakonske propise i standarde, poznaje sastavne dijelove i elemente puta, razumije principe konstruisanja elemenata puta, razumije i čita plansku i projektnu dokumentaciju, razumije osnove teorije kretanja vozila i dinamičkog sistema vozač-vozilo-put, razumije principe parkiranja vozila i odredi veličinu površina za parkiranje vozila, definiše faktore koji utiču na površinu za parkiranje i odredi optimalnu površinu za parkiranje, razumije principe izgradnje parking garaža

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Simović Sreten2x1
4B+7S+7P


Grdinić Mirjana
2x1
4B+7S+7P