Otpornost materijala


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Određuje geometrijske karakteristike ravnih površi; • Definiše i analizira napone, deformacije i veze izmedju njih; • Izračuna napone I deformacije kod statički određenih sistema opterećenih na aksijalno naprezanje; • Proračunava gredne nosače opterećene na savijanje spregovima I ekscentrični pritisak; • Izračuna napone I deformacije kod staticki određenih grednih nosača opterećenih na savijanje silama; • Proračunava na uvijanje statički određena vratila , kao I da analizira sisteme opterećene na kombinovano naprezanje.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ćulafić Goran2
6P
2
6P